Praten over de financiële zaken van een ander is niet gebruikelijk en ongemakkelijk. Maar veel mantelzorgers zullen vroeg of laat merken dat het regelen van de financiën moeilijker gaat. Ondertekende acceptgiro’s komen terug omdat de bank de gezette handtekening  niet accepteert of geld pinnen is niet meer mogelijk.

Wat doe je dan?
De praktijk leert dat de meeste mantelzorgers ook deze taak op zich nemen en gaan met pinpas en pincode vrolijk op pad. Maar let op: het gebruik van de pincode van iemand anders is officieel fraude en strafbaar. In de meeste gevallen zal het zo’n vaart niet lopen maar er kunnen wel vervelende situaties en misverstanden door ontstaan. Zeker als er meerdere mensen de zorg delen en het geheugen van de verzorgde niet meer helemaal is wat het geweest is.

Maar wanneer moet je er dan over beginnen?
In een ideale situatie worden deze zaken, in harmonie, ruim op tijd geregeld. De werkelijkheid is weerbarstiger. Maar wacht niet te lang want de weg van bewustwording via acceptatie naar daadwerkelijke actie is meestal lang. Is de prognose dat de situatie alleen maar kan verslechteren dan is het afgeven van de pincode en pinpas van de verzorgde HET moment om erover te beginnen. Wie dit doet en hoe, daar zal in elke situatie een persoonlijke invulling aan gegeven worden.

Hieronder volgt een samenvatting van de mogelijkheden.

 1. Niets geregeld
  Als er niets officieel geregeld is kan alleen de persoon in kwestie de eigen financiële zaken regelen. Als mantelzorger sta je hier volledig buiten.
 2. En/of bankrekening openen
  U kunt samen een en/of rekening openen. U bent dan ook gemachtigd om gebruik te maken van de rekening.
 3. Volmacht opstellen
  De verzorgde kan er ook voor kiezen om een notariële volmacht op te laten stellen. In een persoonlijk gesprek met een notaris zal deze vast stellen dat dit echt de wens is en of de verzorgde de gevolgen kan overzien. Dit om fraude te voorkomen. Natuurlijk kunnen de nodige voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld dat er alleen gebruik van de volmacht gemaakt kan worden als de eigen belangen niet meer behartigd kunnen worden bijvoorbeeld ten gevolge van dementie of een herseninfarct.

Indien er een notariële volmacht wordt ondertekend, kunnen de aangewezen personen  (eventueel na ontvangst van de verklaring van de medisch deskundige), direct gebruik maken van de volmacht en de benodigde rechtshandelingen verrichten en hoeven zij niet weken te wachten, toestemming aan de rechter te vragen of jaarlijks verantwoording aan de rechter af te leggen.

U kunt kiezen voor:

 1. een algemene notariële volmacht waarbij de gevolmachtigde alle rechtshandelingen op elk gebied namens u mag verrichten;
 2. een beperkte notariële volmacht waarbij u aangeeft dat de gevolmachtigde namens u bijvoorbeeld wel de overdracht van de eigen woning mag regelen maar geen overige rechtshandelingen.
 3. Bewindvoering
  Bewindvoering is bedoeld voor personen die door de geestelijke- of lichamelijke toestand niet (meer) in staat zijn om de eigen financiën te regelen. Een kantonrechter zal een onderzoek instellen om te bepalen of bewindvoering noodzakelijk is. Ook stelt de kantonrechter de bewindvoerder aan. Bewindvoering kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd zijn.

Een bewindvoerder regelt alle financiële zaken en mag, namens de betrokkene, een handtekening zetten onder financiële stukken. Ook moet er elk jaar een financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaven ingeleverd worden bij de rechtbank.

 1. Onder Curatele stellen
  Iemand die onder curatele staat mag bijna niets meer beslissen zonder toestemming van de curator. In de wet staan een aantal redenen omschreven om curatele aan te vragen.

  Een meerderjarige:
 2. is door een geestelijke stoornis niet (meer) in staat om de gevolgen van zijn beslissingen te overzien.
 3. maakt grote schulden en blijft veel geld uitgeven,
 4. maakt zich schuldig aan drankmisbruik en is hierdoor een gevaar voor zichzelf of anderen.
 5. geeft aanstoot in het openbaar.

Een verzoek tot onder curatele stelling wordt gedaan bij de kantonrechter.

Bovenstaande is vanzelfsprekend een zeer korte samenvatting van de mogelijkheden. Waar het om gaat is dat iedereen een zelfstandige keuze kan maken voordat het te laat is en je niet in de “had ik maar situatie” terecht komt”. Een ongewenste situatie waar u als mantelzorger niet in terecht wil komen. Wie wil er nu een dierbare zijn waardigheid afnemen door naar de rechter te moeten gaan? Het is al erg genoeg als er geen andere uitweg meer is.

Dhr. A. te S. vertelt; “toen mijn vader 20 jaar geleden overleed hebben we een nieuwe en/of rekening geopend. Mijn moeder wilde dat ik, als oudste zoon, mede gemachtigd werd, mocht haar iets overkomen. Jaren hebben we dit niet hoeven gebruiken totdat wij (mijn zus en ik)langzaam merkten dat onze moeder zeer vergeetachtig werd. En zoals vaker gebeurt:  je gaat er vaker heen, regelt thuiszorg, laat maaltijden bezorgen etc.  Omdat mijn zus en ik om de week langsgingen bleef het pasje in het huis van mijn moeder zodat ook mijn zus hiervan gebruik kon maken. Doordat de situatie verslechterde, hebben we de optie van een notariële volmacht ter sprake gebracht. Mijn moeder was door de beginnende alzheimer zeer wantrouwig en boos. Na verloop van tijd (lees 6 maanden) snapte ze waarom wij dit verstandig vonden. De notaris heeft een persoonlijk gesprek met haar gehad. Hij kon haar op een rustige toon uitleggen wat het allemaal inhield, wat haar vertrouwen gaf. Wij (moeder, zus en ik) hebben bij de notaris de akte ondertekend. Mijn zus en ik waren vanaf dat moment gemachtigd de financiële zaken van onze moeder te regelen. Nog geen 3 maanden later valt ze van de trap en door deze klap verslechterde haar mentale situatie zodanig dat zij met spoed verhuisd is naar de geriatrische afdeling van een verzorgingshuis. We waren precies op tijd”.

Zijn er nog vragen?
Dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen via de website of via de mail: info@ciceroconsult.nl
H. van der Klift.